Visa allt om Liftcenter Närke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 5 972 2 501 129
Övrig omsättning - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 337 45 -2
Resultat efter finansnetto 361 3 398 -2
Årets resultat 312 3 357 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 811 823 15
Omsättningstillgångar 1 411 3 061 58
Tillgångar 2 222 3 884 73
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 517 3 405 48
Obeskattade reserver 0 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 705 439 25
Skulder och eget kapital 2 222 3 884 73
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 633 178 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 256 137 0
Utdelning till aktieägare 300 2 200 0
Omsättning 5 972 2 503 129
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 972 2 501 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 900 322 -
Rörelseresultat, EBITDA 598 256 5
Nettoomsättningförändring 138,78% 1 838,76% -%
Du Pont-modellen 16,25% 87,49% -2,74%
Vinstmarginal 6,04% 135,87% -1,55%
Bruttovinstmarginal 40,30% 47,70% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,82% 104,84% 25,58%
Soliditet 68,27% 88,47% 65,75%
Kassalikviditet 194,61% 684,28% 192,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...