Visa allt om Alf Utsi AB
Visa allt om Alf Utsi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 453 1 622 2 023 2 143
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 220 450 684
Resultat efter finansnetto 111 181 362 589
Årets resultat 86 106 44 41
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 135 1 410 1 683 1 855
Omsättningstillgångar 309 375 559 464
Tillgångar 1 444 1 785 2 241 2 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 191 135 91
Obeskattade reserver 871 873 831 530
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 247 822 1 248
Kortfristiga skulder 325 474 453 450
Skulder och eget kapital 1 444 1 785 2 241 2 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 460 448 448 349
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 192 190 160 111
Utdelning till aktieägare 30 30 50 0
Omsättning 1 453 1 622 2 023 2 143
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 1 622 2 023 2 143
Personalkostnader per anställd (tkr) 661 651 647 484
Rörelseresultat, EBITDA 407 492 709 904
Nettoomsättningförändring -10,42% -19,82% -5,60% -%
Du Pont-modellen 9,14% 12,32% 20,08% 29,50%
Vinstmarginal 9,08% 13,56% 22,24% 31,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,10% -6,10% 5,24% 0,65%
Soliditet 64,22% 48,85% 34,95% 20,77%
Kassalikviditet 95,08% 79,11% 123,40% 103,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...