Visa allt om Kalmar Tekniktjänst AB
Visa allt om Kalmar Tekniktjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 083 929 495 162
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 76 79 -28
Resultat efter finansnetto 89 76 79 -28
Årets resultat 69 58 66 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 0 0 0
Omsättningstillgångar 336 313 244 87
Tillgångar 357 314 244 87
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 216 147 88 22
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 64 65 65
Kortfristiga skulder 109 102 91 0
Skulder och eget kapital 357 314 244 87
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 299 368 153 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 137 130 48 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 083 929 495 162
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 083 929 495 162
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 504 206 3
Rörelseresultat, EBITDA 95 76 79 -28
Nettoomsättningförändring 16,58% 87,68% 205,56% -%
Du Pont-modellen 25,21% 24,20% 32,38% -32,18%
Vinstmarginal 8,31% 8,18% 15,96% -17,28%
Bruttovinstmarginal 73,59% 76,21% 82,42% 92,59%
Rörelsekapital/omsättning 20,96% 22,71% 30,91% 53,70%
Soliditet 60,50% 46,82% 36,07% 25,29%
Kassalikviditet 308,26% 306,86% 268,13% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...