Visa allt om Kalmar Tekniktjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 929 495 162
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 76 79 -28
Resultat efter finansnetto 76 79 -28
Årets resultat 58 66 -28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 313 244 87
Tillgångar 314 244 87
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 88 22
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 64 65 65
Kortfristiga skulder 102 91 0
Skulder och eget kapital 314 244 87
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 368 153 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 130 48 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 929 495 162
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 929 495 162
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 206 3
Rörelseresultat, EBITDA 76 79 -28
Nettoomsättningförändring 87,68% 205,56% -%
Du Pont-modellen 24,20% 32,38% -32,18%
Vinstmarginal 8,18% 15,96% -17,28%
Bruttovinstmarginal 76,21% 82,42% 92,59%
Rörelsekapital/omsättning 22,71% 30,91% 53,70%
Soliditet 46,82% 36,07% 25,29%
Kassalikviditet 306,86% 268,13% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...