Visa allt om Brödboden i Skaraborg AB
Visa allt om Brödboden i Skaraborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 0 0 637 1 809
Övrig omsättning - 1 28 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -6 -9 -110
Resultat efter finansnetto -10 -6 -14 -121
Årets resultat -10 -6 -14 -121
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 400
Omsättningstillgångar 0 8 5 129
Tillgångar 0 8 5 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -51 -41 -35 -21
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 42 27 232
Kortfristiga skulder 3 7 13 318
Skulder och eget kapital 0 8 5 529
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 - 285 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0
Sociala kostnader 0 - 67 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 1 665 1 809
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 637 603
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 268 248
Rörelseresultat, EBITDA -10 -6 33 -10
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -64,79% -%
Du Pont-modellen -% -% -180,00% -20,79%
Vinstmarginal -% -% -1,41% -6,08%
Bruttovinstmarginal -% -% 67,19% 64,01%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1,26% -10,45%
Soliditet -% -512,50% -700,00% -3,97%
Kassalikviditet 0,00% 114,29% 38,46% 27,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...