Visa allt om Dennis Jonasson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -22 -17 -1
Resultat efter finansnetto -9 -22 -17 1 272
Årets resultat -9 -22 -17 1 272
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 028 1 250 1 350 1 350
Tillgångar 1 028 1 250 1 350 1 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 978 1 208 1 305 1 322
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 35 38 28
Kortfristiga skulder 7 7 7 0
Skulder och eget kapital 1 028 1 250 1 350 1 350
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 75 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -22 -17 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 95,14% 96,64% 96,67% 97,93%
Kassalikviditet 14 685,71% 17 857,14% 19 285,71% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...