Visa allt om Ziggy & Konstfabriken AB
Visa allt om Ziggy & Konstfabriken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 403 0 105 0
Övrig omsättning 6 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 -29 -47 -50
Resultat efter finansnetto 138 -29 -47 -50
Årets resultat 107 -29 -47 -50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 310 22 16 50
Tillgångar 310 22 16 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 -18 11 25
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 34 0 0
Kortfristiga skulder 36 5 4 25
Skulder och eget kapital 310 22 16 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 91 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - 29 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 409 13 105 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 105 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 120 -
Rörelseresultat, EBITDA 138 -29 -47 -50
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen 44,52% -% -293,75% -%
Vinstmarginal 34,24% -% -44,76% -%
Bruttovinstmarginal 84,12% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 67,99% -% 11,43% -%
Soliditet 45,16% -81,82% 68,75% 50,00%
Kassalikviditet 861,11% 440,00% 400,00% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...