Visa allt om Kilen 22 Strängnäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -8 -15 -15
Resultat efter finansnetto 19 284 -8 47 762 -15
Årets resultat 19 284 -8 47 762 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 100 50 100
Omsättningstillgångar 67 216 47 875 47 876 50
Tillgångar 67 266 47 975 47 926 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 423 139 47 797 35
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 843 47 836 129 115
Skulder och eget kapital 67 266 47 975 47 926 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 47 650 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -8 -15 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 28,87% 0,29% 99,73% 23,33%
Kassalikviditet 140,49% 100,08% 37 113,18% 43,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...