Visa allt om Progresso AB
Visa allt om Progresso AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 404 404 416 125
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 161 85 48
Resultat efter finansnetto 59 160 85 48
Årets resultat 46 125 64 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 0 0 0
Omsättningstillgångar 206 266 176 127
Tillgångar 216 266 176 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 180 114 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 120 86 62 42
Skulder och eget kapital 216 266 176 127
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 65 13 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 21 4 4 0
Utdelning till aktieägare 45 129 60 35
Omsättning 404 404 416 125
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 202 404 416 125
Personalkostnader per anställd (tkr) 44 38 36 4
Rörelseresultat, EBITDA 60 161 85 48
Nettoomsättningförändring 0,00% -2,88% 232,80% -%
Du Pont-modellen 27,78% 60,53% 48,30% 37,80%
Vinstmarginal 14,85% 39,85% 20,43% 38,40%
Bruttovinstmarginal 69,06% 78,71% 63,46% 60,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,29% 44,55% 27,40% 68,00%
Soliditet 44,44% 67,67% 64,77% 66,93%
Kassalikviditet 171,67% 309,30% 283,87% 302,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...