Visa allt om Ola B's Engineering AB
Visa allt om Ola B's Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 975 1 095 1 052 1 166
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 475 300 389
Resultat efter finansnetto 266 475 300 389
Årets resultat 206 370 310 212
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 2 20 38
Omsättningstillgångar 344 753 581 509
Tillgångar 388 755 601 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 370 642 422 262
Obeskattade reserver 0 0 0 99
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 2 2
Kortfristiga skulder 15 110 177 184
Skulder och eget kapital 388 755 601 547
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 420 356 448 461
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 156 139 167 176
Utdelning till aktieägare 160 477 150 150
Omsättning 975 1 095 1 052 1 166
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 975 1 095 1 052 1 166
Personalkostnader per anställd (tkr) 584 501 621 675
Rörelseresultat, EBITDA 264 475 300 389
Nettoomsättningförändring -10,96% 4,09% -9,78% -%
Du Pont-modellen 68,56% 63,05% 50,08% 71,12%
Vinstmarginal 27,28% 43,47% 28,61% 33,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,74% 58,72% 38,40% 27,87%
Soliditet 95,36% 85,03% 70,22% 61,24%
Kassalikviditet 2 293,33% 684,55% 328,25% 276,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...