Visa allt om Scandinavian Development Services AB
Visa allt om Scandinavian Development Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 559 11 187 8 661 2 321
Övrig omsättning 101 169 135 -
Rörelseresultat (EBIT) 137 617 426 169
Resultat efter finansnetto 118 570 412 162
Årets resultat -110 195 114 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 234 97 109 0
Omsättningstillgångar 6 352 5 672 3 974 2 245
Tillgångar 6 586 5 770 4 083 2 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 510 315 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 626 812 1 423 808
Kortfristiga skulder 5 560 4 448 2 345 1 237
Skulder och eget kapital 6 586 5 770 4 083 2 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 6 459 3 917 2 486 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 3 142 2 355 1 436 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 15 660 11 356 8 796 2 321
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 8 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 729 1 398 1 083 1 161
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 097 809 506 458
Rörelseresultat, EBITDA 189 648 453 169
Nettoomsättningförändring 39,08% 29,17% 273,16% -%
Du Pont-modellen 2,08% 10,69% 10,48% 7,53%
Vinstmarginal 0,88% 5,52% 4,94% 7,28%
Bruttovinstmarginal 80,89% 79,15% 72,31% 55,49%
Rörelsekapital/omsättning 5,09% 10,94% 18,81% 43,43%
Soliditet 6,07% 8,84% 7,71% 8,95%
Kassalikviditet 114,24% 127,52% 169,47% 181,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...