Visa allt om J A K Café AB
Visa allt om J A K Café AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 607 1 551 1 768 1 056
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -737 -116 -774 -455
Resultat efter finansnetto -745 -131 -787 -458
Årets resultat -70 238 -559 -286
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 318 387 537
Omsättningstillgångar 240 579 382 258
Tillgångar 240 896 770 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 293 55 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 210 210 188
Kortfristiga skulder 16 393 505 394
Skulder och eget kapital 240 896 770 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 124 219 652 397
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 13 40 177 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 607 1 551 1 768 1 056
Nyckeltal
Antal anställda - 2 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 776 354 264
Personalkostnader per anställd (tkr) - 130 160 116
Rörelseresultat, EBITDA -737 -116 -774 -455
Nettoomsättningförändring -60,86% -12,27% 67,42% -%
Du Pont-modellen -307,08% -12,95% -100,52% -57,16%
Vinstmarginal -121,42% -7,48% -43,78% -43,09%
Bruttovinstmarginal 70,84% 67,50% 69,17% 63,83%
Rörelsekapital/omsättning 36,90% 11,99% -6,96% -12,88%
Soliditet 92,92% 32,70% 7,14% 26,88%
Kassalikviditet 1 500,00% 141,98% 71,29% 61,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...