Visa allt om Tallboda Bygg och Mark AB
Visa allt om Tallboda Bygg och Mark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 821 1 477 1 664 923
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 -27 -157 201
Resultat efter finansnetto 38 -28 -157 201
Årets resultat 35 -26 -106 108
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 36 42 28
Omsättningstillgångar 310 186 186 402
Tillgångar 333 221 228 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 55 52 158
Obeskattade reserver 3 0 2 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 241 167 173 218
Skulder och eget kapital 333 221 228 430
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 271 503 604 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 128 200 245 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 821 1 477 1 664 923
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 821 739 832 923
Personalkostnader per anställd (tkr) 399 314 364 368
Rörelseresultat, EBITDA 51 -15 -146 205
Nettoomsättningförändring -44,41% -11,24% 80,28% -%
Du Pont-modellen 11,41% -12,22% -68,86% 46,74%
Vinstmarginal 4,63% -1,83% -9,44% 21,78%
Bruttovinstmarginal 78,08% 59,44% 54,45% 83,86%
Rörelsekapital/omsättning 8,40% 1,29% 0,78% 19,93%
Soliditet 27,73% 24,89% 23,49% 46,00%
Kassalikviditet 128,63% 111,38% 107,51% 184,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...