Visa allt om Glader Vindeln AB
Visa allt om Glader Vindeln AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 2 713 2 537 1 813 1 927
Övrig omsättning 2 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 459 280 212 341
Resultat efter finansnetto 418 214 158 307
Årets resultat 242 121 93 174
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 764 1 715 1 963 588
Omsättningstillgångar 757 530 848 450
Tillgångar 2 521 2 245 2 811 1 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 605 363 242 224
Obeskattade reserver 270 164 109 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 266 1 324 1 912 498
Kortfristiga skulder 379 394 548 245
Skulder och eget kapital 2 521 2 245 2 811 1 037
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 215 1 220 944 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 489 368 172 188
Utdelning till aktieägare 125 0 0 75
Omsättning 2 715 2 541 1 813 1 927
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 678 634 604 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 429 401 373 353
Rörelseresultat, EBITDA 497 306 232 356
Nettoomsättningförändring 6,94% 39,93% -5,92% -%
Du Pont-modellen 18,21% 12,47% 7,54% 32,88%
Vinstmarginal 16,92% 11,04% 11,69% 17,70%
Bruttovinstmarginal 95,50% 95,78% 95,70% 95,28%
Rörelsekapital/omsättning 13,93% 5,36% 16,55% 10,64%
Soliditet 32,35% 21,87% 11,63% 26,58%
Kassalikviditet 199,74% 134,52% 154,74% 183,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...