Visa allt om Spike Design AB
Visa allt om Spike Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 9 659 5 749 6 693 2 535
Övrig omsättning 40 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 893 861 730 24
Resultat efter finansnetto 3 884 857 729 23
Årets resultat 3 273 563 385 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 238 105 57 67
Omsättningstillgångar 5 390 1 761 2 483 2 542
Tillgångar 5 628 1 866 2 540 2 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 328 615 442 57
Obeskattade reserver 0 330 207 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 10 39
Kortfristiga skulder 2 300 921 1 881 2 512
Skulder och eget kapital 5 628 1 866 2 540 2 608
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 562 272
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 -
Löner till övriga anställda 2 821 2 735 2 901 1 215
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 -
Sociala kostnader 1 116 1 306 1 624 710
Utdelning till aktieägare 0 560 0 0
Omsättning 9 699 5 760 6 693 2 535
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 932 1 150 1 116 507
Personalkostnader per anställd (tkr) 799 819 848 439
Rörelseresultat, EBITDA 3 917 885 739 28
Nettoomsättningförändring 68,01% -14,10% 164,02% -%
Du Pont-modellen 69,24% 46,52% 28,86% 0,92%
Vinstmarginal 40,35% 15,10% 10,95% 0,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,98% 100,00% 99,17%
Rörelsekapital/omsättning 31,99% 14,61% 8,99% 1,18%
Soliditet 59,13% 46,75% 23,76% 2,19%
Kassalikviditet 234,35% 191,21% 132,00% 101,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...