Visa allt om P Östregård Consulting AB
Visa allt om P Östregård Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 50 50 50 50
Tillgångar 50 50 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 50 50 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...