Visa allt om Mia Lagerström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 38 25 41 26
Övrig omsättning - - 2 1
Rörelseresultat (EBIT) -149 -90 0 -11
Resultat efter finansnetto -49 160 0 -11
Årets resultat 151 160 0 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 108 59 61
Omsättningstillgångar 175 196 95 86
Tillgångar 279 304 155 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 210 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 94 104 97
Skulder och eget kapital 279 304 155 147
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0
Omsättning 38 25 43 27
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -145 -86 4 -8
Nettoomsättningförändring 52,00% -39,02% 57,69% -%
Du Pont-modellen -17,56% 52,63% 0,00% -7,48%
Vinstmarginal -128,95% 640,00% 0,00% -42,31%
Bruttovinstmarginal 13,16% 48,00% 87,80% -173,08%
Rörelsekapital/omsättning 413,16% 408,00% -21,95% -42,31%
Soliditet 93,55% 69,08% 32,26% 34,01%
Kassalikviditet 883,33% 122,34% 19,23% 30,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...