Visa allt om Mia Lagerström AB
Visa allt om Mia Lagerström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 38 25 41 26
Övrig omsättning - - - 2 1
Rörelseresultat (EBIT) -83 -149 -90 0 -11
Resultat efter finansnetto 17 -49 160 0 -11
Årets resultat 240 151 160 0 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 105 108 59 61
Omsättningstillgångar 286 175 196 95 86
Tillgångar 432 279 304 155 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 390 261 210 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 18 94 104 97
Skulder och eget kapital 432 279 304 155 147
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 100 0 0 0
Omsättning 14 38 25 43 27
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -79 -145 -86 4 -8
Nettoomsättningförändring -63,16% 52,00% -39,02% 57,69% -%
Du Pont-modellen 3,94% -17,56% 52,63% 0,00% -7,48%
Vinstmarginal 121,43% -128,95% 640,00% 0,00% -42,31%
Bruttovinstmarginal 92,86% 13,16% 48,00% 87,80% -173,08%
Rörelsekapital/omsättning 1 742,86% 413,16% 408,00% -21,95% -42,31%
Soliditet 90,28% 93,55% 69,08% 32,26% 34,01%
Kassalikviditet 680,95% 883,33% 122,34% 19,23% 30,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...