Visa allt om CoLaMaNo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 293
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 -2 -2 -107
Resultat efter finansnetto -64 -2 -2 -107
Årets resultat 30 -2 -2 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 800 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 40 41 53
Tillgångar 8 820 40 41 53
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 39 41 43
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 460 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 290 0 0 10
Skulder och eget kapital 8 820 40 41 53
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 293
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -47 -2 -2 -107
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -201,89%
Vinstmarginal -% -% -% -36,52%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 49,83%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 14,68%
Soliditet 0,79% 97,50% 100,00% 81,13%
Kassalikviditet 0,87% -% -% 530,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...