Visa allt om Hälsobutiken Aira AB
Visa allt om Hälsobutiken Aira AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 738 3 550 3 635 2 320
Övrig omsättning 132 169 - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 -12 203 162
Resultat efter finansnetto 71 -60 139 152
Årets resultat 51 0 79 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 367 527 687
Omsättningstillgångar 1 090 878 1 000 949
Tillgångar 1 296 1 245 1 527 1 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 264 213 213 134
Obeskattade reserver 12 12 74 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 373 762 957 1 152
Kortfristiga skulder 647 258 283 312
Skulder och eget kapital 1 296 1 245 1 527 1 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 563 534 342 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 173 150 71 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 870 3 719 3 635 2 320
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 869 1 775 1 818 1 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 382 362 218 164
Rörelseresultat, EBITDA 259 148 363 275
Nettoomsättningförändring 5,30% -2,34% 56,68% -%
Du Pont-modellen 7,72% -0,96% 13,29% 9,90%
Vinstmarginal 2,68% -0,34% 5,58% 6,98%
Bruttovinstmarginal 40,16% 34,93% 37,69% 40,99%
Rörelsekapital/omsättning 11,85% 17,46% 19,72% 27,46%
Soliditet 21,09% 17,86% 17,73% 9,90%
Kassalikviditet 94,28% 176,74% 183,39% 171,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...