Visa allt om ÅPJI Invest AB
Visa allt om ÅPJI Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -7 0
Resultat efter finansnetto 40 42 783 744 1 500
Årets resultat 31 32 777 744 1 500
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 912 2 000 1 100 88 88
Omsättningstillgångar 641 669 1 677 2 056 1 550
Tillgångar 2 553 2 669 2 777 2 144 1 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 535 2 653 2 771 2 144 1 550
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 15 6 0 88
Skulder och eget kapital 2 553 2 669 2 777 2 144 1 638
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 170 150 150 150 150
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -7 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 99,29% 99,40% 99,78% 100,00% 94,63%
Kassalikviditet 3 561,11% 4 460,00% 27 950,00% -% 1 761,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...