Visa allt om Hestra Outlet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 136 123 207
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 28 6
Resultat efter finansnetto 0 28 6
Årets resultat 0 21 5
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 107 103 78
Tillgångar 107 103 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 76 55
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 27 24
Skulder och eget kapital 107 103 78
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 136 123 207
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 28 6
Nettoomsättningförändring 10,57% -40,58% -%
Du Pont-modellen 0,00% 27,18% 7,69%
Vinstmarginal 0,00% 22,76% 2,90%
Bruttovinstmarginal 9,56% 32,52% 7,73%
Rörelsekapital/omsättning 55,88% 61,79% 26,09%
Soliditet 71,03% 73,79% 70,51%
Kassalikviditet 258,06% 244,44% 191,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...