Visa allt om Hestra Outlet Aktiebolag
Visa allt om Hestra Outlet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 33 136 123 207
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 0 28 6
Resultat efter finansnetto -5 0 28 6
Årets resultat -5 0 21 5
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 74 107 103 78
Tillgångar 74 107 103 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 76 76 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 31 27 24
Skulder och eget kapital 74 107 103 78
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 33 136 123 207
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 0 28 6
Nettoomsättningförändring -75,74% 10,57% -40,58% -%
Du Pont-modellen -6,76% 0,00% 27,18% 7,69%
Vinstmarginal -15,15% 0,00% 22,76% 2,90%
Bruttovinstmarginal 24,24% 9,56% 32,52% 7,73%
Rörelsekapital/omsättning 218,18% 55,88% 61,79% 26,09%
Soliditet 95,95% 71,03% 73,79% 70,51%
Kassalikviditet 2 000,00% 258,06% 244,44% 191,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...