Visa allt om CLE Skog AB
Visa allt om CLE Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 586 579 529 547
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 33 60 1
Resultat efter finansnetto 8 34 58 1
Årets resultat 6 27 37 0
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 267 231 193 180
Tillgångar 267 231 193 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 115 87 50
Obeskattade reserver 11 11 11 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 106 94 130
Skulder och eget kapital 267 231 193 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 340 300 265 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 113 101 99 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 586 579 529 547
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 586 579 529 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 434 399 467
Rörelseresultat, EBITDA 8 33 60 1
Nettoomsättningförändring 1,21% 9,45% -3,29% -%
Du Pont-modellen 3,00% 14,72% 31,09% 0,56%
Vinstmarginal 1,37% 5,87% 11,34% 0,18%
Bruttovinstmarginal 91,98% 92,23% 92,82% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,35% 21,59% 18,71% 9,14%
Soliditet 48,16% 53,50% 49,52% 27,78%
Kassalikviditet 196,32% 217,92% 205,32% 138,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...