Visa allt om ERON Byggkonsult AB
Visa allt om ERON Byggkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 42 5 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 22 -15 -9
Resultat efter finansnetto -15 22 -15 -9
Årets resultat -15 22 -15 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 34 57 26 39
Tillgångar 34 57 26 39
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 48 26 41
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 8 0 -2
Skulder och eget kapital 34 57 26 39
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 7 42 5 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 21 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 1 - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 22 -15 -9
Nettoomsättningförändring -83,33% 740,00% -% -%
Du Pont-modellen -44,12% 38,60% -57,69% -%
Vinstmarginal -214,29% 52,38% -300,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 485,71% 116,67% 520,00% -%
Soliditet 100,00% 84,21% 100,00% 105,13%
Kassalikviditet -% 712,50% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...