Visa allt om TEE-JII Lantbruksprodukter AB
Visa allt om TEE-JII Lantbruksprodukter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 1 997 3 476 4 398 2 791
Övrig omsättning 8 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 133 -128 398
Resultat efter finansnetto -26 138 -140 310
Årets resultat 0 80 24 171
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 733 1 197 1 272 682
Tillgångar 733 1 197 1 272 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 325 325 245 221
Obeskattade reserver 20 46 12 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 388 826 1 015 276
Skulder och eget kapital 733 1 197 1 272 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 2 005 3 492 4 398 2 791
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -28 133 -128 398
Nettoomsättningförändring -42,55% -20,96% 57,58% -%
Du Pont-modellen -3,68% 15,37% -7,00% 65,54%
Vinstmarginal -1,35% 5,29% -2,02% 16,02%
Bruttovinstmarginal 9,76% 21,23% 5,71% 21,86%
Rörelsekapital/omsättning 17,28% 10,67% 5,84% 14,55%
Soliditet 46,47% 30,15% 19,96% 52,40%
Kassalikviditet 87,11% 141,40% 122,46% 236,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...