Visa allt om Pigegården AB
Visa allt om Pigegården AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Nettoomsättning 733 697 405 52
Övrig omsättning 52 25 32 14
Rörelseresultat (EBIT) -177 178 5 -17
Resultat efter finansnetto -177 166 -1 -17
Årets resultat -140 104 -1 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 223 114 161 44
Omsättningstillgångar 464 345 176 66
Tillgångar 687 458 337 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 136 32 33
Obeskattade reserver 0 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 641 285 305 77
Skulder och eget kapital 687 458 337 110
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 150 175 155 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 78 74 61 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 785 722 437 66
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 733 697 405 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 246 261 230 -
Rörelseresultat, EBITDA -142 214 25 -9
Nettoomsättningförändring 5,16% 72,10% 678,85% -%
Du Pont-modellen -25,76% 38,86% 1,48% -15,45%
Vinstmarginal -24,15% 25,54% 1,23% -32,69%
Bruttovinstmarginal 93,72% 95,70% 97,78% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,15% 8,61% -31,85% -21,15%
Soliditet 6,70% 36,00% 9,50% 30,00%
Kassalikviditet 72,39% 121,05% 57,70% 85,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...