Visa allt om Bredac AB
Visa allt om Bredac AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 0 778 1 241
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -151 56 149
Resultat efter finansnetto -150 56 150
Årets resultat -150 42 108
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 80 293 276
Tillgångar 80 293 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -30 120 158
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 110 173 117
Skulder och eget kapital 80 293 276
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 387 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 10 154 294
Utdelning till aktieägare 0 30 80
Omsättning 0 778 1 241
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 778 1 241
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 546 881
Rörelseresultat, EBITDA -151 56 149
Nettoomsättningförändring -100,00% -37,31% -%
Du Pont-modellen -% 19,11% 54,35%
Vinstmarginal -% 7,20% 12,09%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 15,42% 12,81%
Soliditet -37,50% 40,96% 57,25%
Kassalikviditet 72,73% 169,36% 235,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...