Visa allt om Kajs Handel AB
Visa allt om Kajs Handel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 453 678 410 217
Övrig omsättning 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 72 112 121 52
Resultat efter finansnetto 64 105 120 52
Årets resultat 11 20 16 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 585 523 436 175
Tillgångar 585 523 436 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 137 117 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 218 263 164 0
Kortfristiga skulder 219 123 155 74
Skulder och eget kapital 585 523 436 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 454 678 410 217
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 453 678 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 92 - -
Rörelseresultat, EBITDA 72 112 121 52
Nettoomsättningförändring -33,19% 65,37% 88,94% -%
Du Pont-modellen 12,31% 21,41% 27,75% 29,71%
Vinstmarginal 15,89% 16,52% 29,51% 23,96%
Bruttovinstmarginal 34,66% 56,78% 62,68% 61,75%
Rörelsekapital/omsättning 80,79% 59,00% 68,54% 46,54%
Soliditet 25,30% 26,20% 26,83% 57,71%
Kassalikviditet 4,11% 78,05% 14,19% 13,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...