Visa allt om Dynamita AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 167 251 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 109 -82
Resultat efter finansnetto -21 99 -96
Årets resultat -21 98 -96
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 219 247
Omsättningstillgångar 49 98 102
Tillgångar 241 317 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 52 -46
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 61 117 173
Kortfristiga skulder 150 149 223
Skulder och eget kapital 241 317 349
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 167 251 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 15 137 -49
Nettoomsättningförändring -33,47% -% -%
Du Pont-modellen -5,39% 34,38% -%
Vinstmarginal -7,78% 43,43% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -60,48% -20,32% -%
Soliditet 12,45% 16,40% -13,18%
Kassalikviditet 32,67% 65,77% 45,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...