Visa allt om Dynamita AB
Visa allt om Dynamita AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 177 167 251 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 83 -13 109 -82
Resultat efter finansnetto 79 -21 99 -96
Årets resultat 66 -21 98 -96
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 191 219 247
Omsättningstillgångar 52 49 98 102
Tillgångar 215 241 317 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 30 52 -46
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 61 117 173
Kortfristiga skulder 114 150 149 223
Skulder och eget kapital 215 241 317 349
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 177 167 251 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 111 15 137 -49
Nettoomsättningförändring 5,99% -33,47% -% -%
Du Pont-modellen 38,60% -5,39% 34,38% -%
Vinstmarginal 46,89% -7,78% 43,43% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -35,03% -60,48% -20,32% -%
Soliditet 44,65% 12,45% 16,40% -13,18%
Kassalikviditet 45,61% 32,67% 65,77% 45,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...