Visa allt om Research Your Mind AB
Visa allt om Research Your Mind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 619 707 443
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 65 227
Resultat efter finansnetto 38 65 227
Årets resultat 28 49 122
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 12 17
Omsättningstillgångar 268 444 352
Tillgångar 275 456 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 221 172
Obeskattade reserver 57 57 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 179 137
Skulder och eget kapital 275 456 369
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 193 276 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 150 164 36
Utdelning till aktieägare 0 100 0
Omsättning 619 707 443
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 619 707 443
Personalkostnader per anställd (tkr) 350 455 161
Rörelseresultat, EBITDA 43 70 234
Nettoomsättningförändring -12,45% 59,59% -%
Du Pont-modellen 13,82% 14,25% 61,52%
Vinstmarginal 6,14% 9,19% 51,24%
Bruttovinstmarginal 99,19% 99,15% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,99% 37,48% 48,53%
Soliditet 70,35% 58,21% 58,60%
Kassalikviditet 382,86% 248,04% 256,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...