Visa allt om Johan Dahl Consulting AB
Visa allt om Johan Dahl Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 652 1 578 1 550 834
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 951 907 902 804
Resultat efter finansnetto 953 908 902 804
Årets resultat 610 533 528 445
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 674 2 004 1 480 796
Tillgångar 2 674 2 004 - 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 715 1 256 873 495
Obeskattade reserver 821 651 426 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 97 182 100
Skulder och eget kapital 2 674 2 004 1 481 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 423 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 416 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 209 205 0 0
Utdelning till aktieägare 249 150 150 150
Omsättning 1 652 1 578 1 550 834
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 652 1 578 1 550 834
Personalkostnader per anställd (tkr) 631 622 615 9
Rörelseresultat, EBITDA 951 907 902 804
Nettoomsättningförändring 4,69% 1,81% 85,85% -%
Du Pont-modellen 35,64% 45,31% -% 101,01%
Vinstmarginal 57,69% 57,54% 58,19% 96,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 153,57% 120,85% 83,74% 83,45%
Soliditet 88,08% 88,01% -% 80,80%
Kassalikviditet 1 951,82% 2 065,98% 813,19% 796,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...