Visa allt om Växjö Vin Vänner AB
Visa allt om Växjö Vin Vänner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 53 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -8 3 -12
Resultat efter finansnetto -7 -8 2 -12
Årets resultat -7 -8 2 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 0
Omsättningstillgångar 57 58 82 38
Tillgångar 57 58 88 38
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 58 65 38
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 0 22 0
Skulder och eget kapital 57 58 88 38
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 53 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -8 3 -12
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 3,41% -%
Vinstmarginal -% -% 5,66% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 45,28% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 113,21% -%
Soliditet 89,47% 100,00% 73,86% 100,00%
Kassalikviditet 950,00% -% 372,73% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...