Visa allt om Giresta Försäljning AB
Visa allt om Giresta Försäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 353 1 486 1 487 1 195
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -8 -14 22
Resultat efter finansnetto 0 -8 -14 22
Årets resultat -1 -8 -14 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 82 138 103 130
Tillgångar 82 138 103 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 43 51 65
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 95 52 65
Skulder och eget kapital 82 138 103 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 151 163 192 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 68 72 60 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 353 1 486 1 487 1 195
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 353 1 486 1 487 1 195
Personalkostnader per anställd (tkr) 231 242 256 168
Rörelseresultat, EBITDA 1 -8 -14 22
Nettoomsättningförändring -8,95% -0,07% 24,44% -%
Du Pont-modellen 1,22% -5,80% -13,59% 16,92%
Vinstmarginal 0,07% -0,54% -0,94% 1,84%
Bruttovinstmarginal 32,89% 36,54% 37,12% 33,81%
Rörelsekapital/omsättning 3,10% 2,89% 3,43% 5,44%
Soliditet 51,22% 31,16% 49,51% 50,00%
Kassalikviditet 180,00% 128,42% 159,62% 166,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...