Visa allt om BOSB AB
Visa allt om BOSB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 15 6 1
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -58 -50 -18
Resultat efter finansnetto 0 -58 -50 -17
Årets resultat 0 -58 -50 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 107 105
Omsättningstillgångar 78 79 41 49
Tillgångar 78 79 147 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 -8 50 33
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 87 97 121
Skulder och eget kapital 78 79 147 154
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 15 6 1
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -58 -16 -18
Nettoomsättningförändring -100,00% 150,00% 500,00% -%
Du Pont-modellen -% -73,42% -34,01% -11,69%
Vinstmarginal -% -386,67% -833,33% -1 800,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 33,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -53,33% -933,33% -7 200,00%
Soliditet 64,10% -10,13% 34,01% 21,43%
Kassalikviditet 278,57% 90,80% 42,27% 40,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...