Visa allt om Areim Management AB
Visa allt om Areim Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -59 -52 0
Resultat efter finansnetto 336 169 289 106
Årets resultat 196 99 169 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 634 13 792 7 414 4 736
Omsättningstillgångar 7 001 6 148 2 751 120
Tillgångar 27 635 19 940 10 165 4 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 199 1 003 904 109
Obeskattade reserver 224 140 98 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 527 18 688 9 062 4 700
Kortfristiga skulder 685 109 100 21
Skulder och eget kapital 27 635 19 940 10 165 4 856
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -53 -59 -52 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 4,97% 5,58% 9,65% 2,64%
Kassalikviditet 1 022,04% 5 640,37% 2 751,00% 571,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...