Visa allt om Gridelli's Deli AB
Visa allt om Gridelli's Deli AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 4 230 3 506 504
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 272 -502
Resultat efter finansnetto 240 246 -544
Årets resultat 240 246 -544
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 252 315 315
Omsättningstillgångar 409 529 331
Tillgångar 661 844 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -8 -248 -494
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 281 275 475
Kortfristiga skulder 388 817 665
Skulder och eget kapital 661 844 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 1 798 898 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 382 267 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 4 230 3 506 504
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 058 1 169 504
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 392 32
Rörelseresultat, EBITDA 327 272 -502
Nettoomsättningförändring 20,65% 595,63% -%
Du Pont-modellen 39,94% 32,23% -77,55%
Vinstmarginal 6,24% 7,76% -99,40%
Bruttovinstmarginal 64,00% 62,09% 84,13%
Rörelsekapital/omsättning 0,50% -8,21% -66,27%
Soliditet -1,21% -29,38% -76,47%
Kassalikviditet 46,13% 31,82% 18,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...