Visa allt om Smart Support Sweden AB
Visa allt om Smart Support Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 189 20 176 765 1 384
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 148 -24 155 -160 276
Resultat efter finansnetto 148 -24 154 -162 276
Årets resultat 122 -24 154 -162 203
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 222 46 137 157 575
Tillgångar 222 46 137 157 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 31 106 -49 253
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 12 32 205 321
Skulder och eget kapital 222 46 137 157 575
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 26 0 163 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 8 0 51 64
Utdelning till aktieägare 100 0 50 0 140
Omsättning 189 20 176 765 1 384
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 20 - 255 692
Personalkostnader per anställd (tkr) - 34 - 54 169
Rörelseresultat, EBITDA 148 -24 155 54 276
Nettoomsättningförändring 845,00% -88,64% -76,99% -44,73% -%
Du Pont-modellen 66,67% -52,17% 113,14% -101,91% 48,00%
Vinstmarginal 78,31% -120,00% 88,07% -20,92% 19,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,67%
Rörelsekapital/omsättning 80,95% 170,00% 59,66% -6,27% 18,35%
Soliditet 68,92% 67,39% 77,37% -31,21% 44,00%
Kassalikviditet 321,74% 383,33% 428,12% 76,59% 179,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...