Visa allt om Bombus Aktiebolag
Visa allt om Bombus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 *
Nettoomsättning 1 210 1 025 1 081 -
Övrig omsättning 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 603 448 1 056 -
Resultat efter finansnetto 603 476 1 071 -
Årets resultat 450 476 1 071 -
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 2 566 2 168 2 034 -
Tillgångar 2 566 2 168 2 034 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 565 2 166 2 021 -
Obeskattade reserver 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 1 2 13 -
Skulder och eget kapital 2 566 2 168 2 034 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
Löner till styrelse & VD 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 -
Omsättning 1 216 1 025 1 081 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 603 448 1 056 -
Nettoomsättningförändring 18,05% -5,18% -% -%
Du Pont-modellen 23,50% 21,96% 52,61% -%
Vinstmarginal 49,83% 46,44% 98,98% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 211,98% 211,32% 186,96% -%
Soliditet 99,96% 99,91% 99,36% -%
Kassalikviditet 256 600,00% 108 400,00% 15 646,15% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-01: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...