Visa allt om Kökspennan Aktiebolag
Visa allt om Kökspennan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 9 556 8 444 6 925 2 036
Övrig omsättning 36 71 - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 276 200 249
Resultat efter finansnetto 73 313 200 249
Årets resultat 53 237 147 184
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 60 83 106
Omsättningstillgångar 2 985 2 402 1 751 749
Tillgångar 3 022 2 462 1 834 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 618 381 234
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 350 1 844 1 453 622
Skulder och eget kapital 3 022 2 462 1 834 855
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 30 264 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 9 83 0
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0
Omsättning 9 592 8 515 6 925 2 036
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 8 444 6 925 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 45 356 -
Rörelseresultat, EBITDA 96 299 223 259
Nettoomsättningförändring 13,17% 21,94% 240,13% -%
Du Pont-modellen 2,42% 12,71% 10,91% 29,12%
Vinstmarginal 0,76% 3,71% 2,89% 12,23%
Bruttovinstmarginal 9,62% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,65% 6,61% 4,30% 6,24%
Soliditet 22,20% 25,10% 20,77% 27,37%
Kassalikviditet 127,02% 130,26% 120,51% 120,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...