Visa allt om Åby Agro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 4 148 3 899 5 408
Övrig omsättning 849 545 753
Rörelseresultat (EBIT) 661 786 529
Resultat efter finansnetto 599 566 338
Årets resultat 82 5 6
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 909 5 028 3 288
Omsättningstillgångar 1 552 1 620 1 251
Tillgångar 7 461 6 649 4 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 61 56
Obeskattade reserver 1 392 892 332
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 5 400 5 308 3 557
Kortfristiga skulder 525 388 594
Skulder och eget kapital 7 461 6 649 4 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 623 650 923
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 240 248 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 4 997 4 444 6 161
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 074 1 950 2 704
Personalkostnader per anställd (tkr) 433 456 634
Rörelseresultat, EBITDA 1 054 1 165 890
Nettoomsättningförändring 6,39% -27,90% -%
Du Pont-modellen 9,45% 12,15% 12,23%
Vinstmarginal 17,00% 20,72% 10,26%
Bruttovinstmarginal 57,02% 73,02% 63,11%
Rörelsekapital/omsättning 24,76% 31,60% 12,15%
Soliditet 16,47% 11,38% 6,62%
Kassalikviditet 295,62% 397,94% 203,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...