Visa allt om Åby Agro AB
Visa allt om Åby Agro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 4 120 4 148 3 899 5 408
Övrig omsättning 575 849 545 753
Rörelseresultat (EBIT) 277 661 786 529
Resultat efter finansnetto 209 599 566 338
Årets resultat 71 82 5 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 248 5 909 5 028 3 288
Omsättningstillgångar 2 515 1 552 1 620 1 251
Tillgångar 8 763 7 461 6 649 4 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 143 61 56
Obeskattade reserver 1 512 1 392 892 332
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 117 5 400 5 308 3 557
Kortfristiga skulder 920 525 388 594
Skulder och eget kapital 8 763 7 461 6 649 4 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 696 623 650 923
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 263 240 248 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 4 695 4 997 4 444 6 161
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 060 2 074 1 950 2 704
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 433 456 634
Rörelseresultat, EBITDA 733 1 054 1 165 890
Nettoomsättningförändring -0,68% 6,39% -27,90% -%
Du Pont-modellen 3,51% 9,45% 12,15% 12,23%
Vinstmarginal 7,48% 17,00% 20,72% 10,26%
Bruttovinstmarginal 64,49% 57,02% 73,02% 63,11%
Rörelsekapital/omsättning 38,71% 24,76% 31,60% 12,15%
Soliditet 15,90% 16,47% 11,38% 6,62%
Kassalikviditet 273,37% 295,62% 397,94% 203,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...