Visa allt om Skönviks Hantverk & Industricenter AB
Visa allt om Skönviks Hantverk & Industricenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 559 583 527 644 0
Övrig omsättning 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -322 1 13 43 -23
Resultat efter finansnetto -322 1 1 12 -23
Årets resultat 12 1 0 12 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 196 2 394 2 328 2 392 0
Omsättningstillgångar 69 220 300 182 169
Tillgångar 3 265 2 614 2 628 2 575 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 41 39 39 27
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 014 2 467 2 346 2 355 0
Kortfristiga skulder 199 106 242 180 142
Skulder och eget kapital 3 265 2 614 2 628 2 575 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 225 208 144 220 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 81 75 52 7 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 567 583 527 644 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 559 583 527 644 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 306 284 196 227 -
Rörelseresultat, EBITDA -243 75 77 107 -23
Nettoomsättningförändring -4,12% 10,63% -18,17% -% -%
Du Pont-modellen -9,86% 0,04% 0,49% 1,67% -%
Vinstmarginal -57,60% 0,17% 2,47% 6,68% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -23,26% 19,55% 11,01% 0,31% -%
Soliditet 1,62% 1,57% 1,48% 1,51% 15,98%
Kassalikviditet 34,67% 207,55% 123,97% 101,11% 119,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...