Visa allt om Wondr AB
Visa allt om Wondr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -2 0 0
Resultat efter finansnetto -12 -2 0 0
Årets resultat -12 -2 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 36 48 50 50
Tillgångar 36 48 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 48 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 36 48 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -2 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...