Visa allt om Björkhagens Hemtjänst AB
Visa allt om Björkhagens Hemtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 29 362 27 042 24 754 18 606
Övrig omsättning 416 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 975 2 286 1 903 1 933
Resultat efter finansnetto 3 970 2 293 1 883 1 911
Årets resultat 2 359 1 330 1 066 890
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 659 1 081 1 146 1 463
Omsättningstillgångar 12 041 9 151 7 253 5 092
Tillgångar 12 700 10 233 8 399 6 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 194 3 336 2 006 940
Obeskattade reserver 2 651 1 737 1 178 678
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 92 442 842
Kortfristiga skulder 4 854 5 069 4 773 4 095
Skulder och eget kapital 12 700 10 233 8 399 6 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 16 114 15 522 14 051 10 522
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 6 095 5 827 5 331 3 957
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0
Omsättning 29 778 27 042 24 754 18 606
Nyckeltal
Antal anställda 54 47 45 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) 544 575 550 477
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 455 435 373
Rörelseresultat, EBITDA 4 397 2 708 2 254 2 190
Nettoomsättningförändring 8,58% 9,24% 33,04% -%
Du Pont-modellen 31,31% 22,65% 23,00% 29,72%
Vinstmarginal 13,54% 8,57% 7,80% 10,47%
Bruttovinstmarginal 94,68% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,48% 15,10% 10,02% 5,36%
Soliditet 57,18% 45,84% 34,82% 21,96%
Kassalikviditet 248,06% 180,53% 151,96% 124,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...