Visa allt om Ljusnanbostäder AB
Visa allt om Ljusnanbostäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 754
Övrig omsättning - 2 230 978 -
Rörelseresultat (EBIT) -34 1 557 -205 -540
Resultat efter finansnetto -5 1 558 -207 -540
Årets resultat -5 1 379 -207 -540
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 0 3 005 1 989
Omsättningstillgångar 1 574 3 801 110 102
Tillgångar 1 616 3 801 3 115 2 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 424 1 429 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 158 2 914 1 883
Kortfristiga skulder 191 214 150 158
Skulder och eget kapital 1 616 3 801 3 115 2 091
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 205 222 166
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 77 75 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 2 230 978 754
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 754
Personalkostnader per anställd (tkr) - 281 297 231
Rörelseresultat, EBITDA -34 1 557 -147 -494
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -25,82%
Vinstmarginal -% -% -% -71,62%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -7,43%
Soliditet 88,12% 37,60% 1,61% 2,39%
Kassalikviditet 824,08% 1 776,17% 73,33% 64,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...