Visa allt om Random Essentials AB
Visa allt om Random Essentials AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 44 52 -
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -69 -139 -142 -
Resultat efter finansnetto -69 -139 -142 -
Årets resultat 56 26 -142 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 5 6 58 -
Omsättningstillgångar 75 80 -13 -
Tillgångar 80 86 45 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 51 25 -
Obeskattade reserver 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 -
Långfristiga skulder -137 7 0 -
Kortfristiga skulder 31 43 20 -
Skulder och eget kapital 80 86 45 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 44 52 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -67 -87 -142 0
Nettoomsättningförändring -100,00% -15,38% -% -%
Du Pont-modellen -% -161,63% -315,56% -%
Vinstmarginal -% -315,91% -273,08% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 84,09% -63,46% -%
Soliditet 232,50% 59,30% 55,56% -%
Kassalikviditet 241,94% 186,05% -65,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...