Visa allt om FCP Fastigheter AB
Visa allt om FCP Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 -2
Resultat efter finansnetto -2 -1 -2
Årets resultat -2 -1 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 45 47 48
Tillgångar 45 47 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 47 48
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder och eget kapital 45 47 48
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...