Visa allt om FCP Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 -2
Resultat efter finansnetto -2 -1 -2
Årets resultat -2 -1 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 45 47 48
Tillgångar 45 47 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 47 48
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder och eget kapital 45 47 48
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...