Visa allt om Nordic Group Services AB
Visa allt om Nordic Group Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 686 76 772 279
Övrig omsättning 63 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 348 1 42 -25
Resultat efter finansnetto 375 1 40 -25
Årets resultat 292 1 36 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 649 97 179 55
Tillgångar 649 97 179 55
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 354 62 61 0
Obeskattade reserver 0 0 0 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 295 35 117 30
Skulder och eget kapital 649 97 179 55
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 28
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 248 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 78 0 0 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 749 106 772 279
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 686 - 772 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 327 - 1 158
Rörelseresultat, EBITDA 348 1 42 -25
Nettoomsättningförändring 802,63% -90,16% 176,70% -%
Du Pont-modellen 57,94% 1,03% 23,46% -45,45%
Vinstmarginal 54,81% 1,32% 5,44% -8,96%
Bruttovinstmarginal 97,38% 15,79% 9,59% 60,93%
Rörelsekapital/omsättning 51,60% 81,58% 8,03% 8,96%
Soliditet 54,55% 63,92% 34,08% 33,50%
Kassalikviditet 220,00% 277,14% 152,99% 183,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...