Visa allt om Magasinet i Lycksele AB
Visa allt om Magasinet i Lycksele AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 475 500
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 474 493
Resultat efter finansnetto -1 4 483 504
Årets resultat 97 2 377 278
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 804 942 1 057 610
Tillgångar 804 942 1 057 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 805 707 705 328
Obeskattade reserver 0 126 126 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 108 225 155
Skulder och eget kapital 804 942 1 057 610
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 475 500
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 474 493
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -5,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 45,70% 82,62%
Vinstmarginal -% -% 101,68% 100,80%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 175,16% 91,00%
Soliditet 100,12% 85,49% 76,00% 68,99%
Kassalikviditet -% 872,22% 469,78% 393,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...