Visa allt om Stockholm AdSales Group AB
Visa allt om Stockholm AdSales Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 8 730 7 272 4 998 3 281
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -86 303 28 296
Resultat efter finansnetto -107 269 15 257
Årets resultat -107 198 1 177
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 61 79 0
Omsättningstillgångar 1 987 2 323 1 637 1 234
Tillgångar 2 031 2 384 1 716 1 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 425 228 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 712 1 959 1 488 1 008
Skulder och eget kapital 2 031 2 384 1 716 1 234
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 4 350 4 004 2 823 1 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 1 516 1 224 749 365
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 8 730 7 272 4 998 3 281
Nyckeltal
Antal anställda 13 11 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 672 661 625 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 483 479 332
Rörelseresultat, EBITDA -68 321 37 296
Nettoomsättningförändring 20,05% 45,50% 52,33% -%
Du Pont-modellen -4,23% 12,71% 1,69% 24,23%
Vinstmarginal -0,99% 4,17% 0,58% 9,11%
Bruttovinstmarginal 90,08% 99,04% 99,72% 99,73%
Rörelsekapital/omsättning 3,15% 5,01% 2,98% 6,89%
Soliditet 15,66% 17,83% 13,29% 18,40%
Kassalikviditet 116,06% 118,58% 110,01% 122,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...