Visa allt om SS Lantbruksentreprenad AB
Visa allt om SS Lantbruksentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 425 2 943 2 690 2 313
Övrig omsättning 240 87 369 193
Rörelseresultat (EBIT) 88 157 454 332
Resultat efter finansnetto 56 101 375 255
Årets resultat 86 76 221 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 661 2 747 3 094 2 429
Omsättningstillgångar 1 169 1 299 847 965
Tillgångar 3 831 4 047 3 941 3 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 843 768 547
Obeskattade reserver 384 442 442 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 249 2 405 2 461 2 162
Kortfristiga skulder 350 357 271 334
Skulder och eget kapital 3 831 4 047 3 941 3 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 521 379 287 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 199 149 119 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 665 3 030 3 059 2 506
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 713 2 943 2 690 2 313
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 532 409 509
Rörelseresultat, EBITDA 1 322 1 051 1 298 970
Nettoomsättningförändring 16,38% 9,41% 16,30% -%
Du Pont-modellen 2,30% 3,90% 11,55% 9,78%
Vinstmarginal 2,57% 5,37% 16,91% 14,35%
Bruttovinstmarginal 76,20% 85,22% 75,43% 90,49%
Rörelsekapital/omsättning 23,91% 32,01% 21,41% 27,28%
Soliditet 29,95% 29,35% 28,24% 23,76%
Kassalikviditet 291,14% 363,87% 256,09% 288,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...