Visa allt om Stadskatten AB
Visa allt om Stadskatten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 473 517 618 44
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 -7 -1 382 -1 383
Resultat efter finansnetto -24 -77 -1 460 -1 390
Årets resultat -24 -77 -1 460 -1 390
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 910 1 958 2 000 1 883
Omsättningstillgångar 64 33 23 887
Tillgångar 1 973 1 992 2 023 2 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 852 -2 828 -2 750 -1 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 562 4 552 4 771 1 550
Kortfristiga skulder 263 268 3 2 510
Skulder och eget kapital 1 973 1 992 2 023 2 770
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 473 517 618 44
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 87 35 -1 340 -1 368
Nettoomsättningförändring -8,51% -16,34% 1 304,55% -%
Du Pont-modellen 1,93% -0,35% -68,31% -49,93%
Vinstmarginal 8,03% -1,35% -223,62% -3 143,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -42,07% -45,45% 3,24% -3 688,64%
Soliditet -144,55% -141,97% -135,94% -46,57%
Kassalikviditet 24,33% 12,31% 766,67% 35,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...