Visa allt om DGInvest AB
Visa allt om DGInvest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 188 1 290 930 739
Övrig omsättning 23 16 358 2
Rörelseresultat (EBIT) -113 684 707 403
Resultat efter finansnetto -98 901 4 232 403
Årets resultat -2 014 -1 746 3 526 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 732 16 121 4 371 12 105
Omsättningstillgångar 408 594 8 868 453
Tillgångar 15 140 16 715 13 239 12 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 066 1 830 3 576 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 066 14 870 9 652 12 509
Kortfristiga skulder 8 15 12 0
Skulder och eget kapital 15 140 16 715 13 239 12 559
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 152 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 23 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 33 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 211 1 306 1 288 741
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 188 1 290 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 35 196 - -
Rörelseresultat, EBITDA -113 684 707 429
Nettoomsättningförändring -85,43% 38,71% 25,85% -%
Du Pont-modellen -0,61% 5,39% 39,94% 3,21%
Vinstmarginal -49,47% 69,84% 568,60% 54,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 212,77% 44,88% 952,26% 61,30%
Soliditet 13,65% 10,95% 27,01% 0,40%
Kassalikviditet 5 100,00% 3 960,00% 73 900,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...